برنامه ها

سنت پترزبورگ و مسکو

سنت پترزبورگ و حلقه طلايی

گشت تفريحی

گشت و گذار

تور شهری

موزه هرميتاژ

ЭРМИТАЖ

پطرگوف و پارک کاخ

ПЕТЕРГОФ

شهر پوشکين

пушкин

شهر پاولوفسک

سفر با قايق در رودخانه ها و کانالهای سنت پترزبورگ

боат трип

کاخ يوسوپوف

آپارتمانهای جمعی

شبهای سنت پترزبورگ

sankt-peterburg-piter-st-821

وليکی نووگرود

نمايش سنتی

Folk show

موزه هنرهای روسيه

تور پياده در مرکز شهر

Walking tour in city center

کلیسای اسحاق

کليسای ناجی خون