روسيه

سرزمينی وسيع

وسعت روسيه ۱۷۰۷۵۴۰۰کيلومتر مربع که يک هفتم خشکيهای زمين را در بر گرفته ميباشد.وسعت روسيه ۱۷۰۷۵۴۰۰کيلومتر مربع که يک هفتم خشکيهای زمين را در بر گرفته ميباشد
بزرگترين کشور جهان که مساحت آن برابر سطح سياره پلوتو است. ۱۲دريا و ۳اقيانوس سرزمين
باشکوه روسيه را احاطه کرده ٬سرزمينی که در آن عجايب هفت گانه وجود دارد: درياچه بايکال٬
دره آب فشان ٬مجسمه کورگان يا وطن ٬شهر پطرگوف ٬کليسا جامع سنت باسيل ٬سخره مانپوپونل
در کومی و کوه آلبروس
نام رسمی اين کشور فدراسيون روسيه و به مرکزيت مسکو است
قبل از انقلاب ۱۹۱۷خانواده روسی از بزرگترين خانواده ها بود ٬تعداد خانوده های ۷فرزندی
بسيار کم بود و داشتن ۱۲تا ۱۴فرزند کاملا نرمال بود.در حال حاضر جمعيت روسيه تقريبا ۲۰۱
مليون نفر است

MAIN DESTINATIONS

مسکو

moscow-russia-kremlin-city-4635

سنت پترزبورگ

sankt-peterburg-moyka-reka

حلقه طلايی

Снимок экрана 2015-04-14 в 17.22.42

سيبری بايکال

rossiya-ozero-baykal-baikal-3359