حلقه طلايی

­ مسکو ­ سوزدال ­ ولاديمير ­ سنت پترزبورگ ­ تالين ­ ريگا ­ ويلنيوس ورشو
۹روزه

kremlin suzdal 2

مسکو 1: روز

مسکو به ورود
ترانسفر
نووودويچی صومعه مسکو، رودخانه سرخ، ميدان گذار: و گشت تور
مسکو در مترو بازديد
هتل

مسکو 2: روز

کرملين بازديد
آرسنال جواهر و طال فروشگاه بازديد
زيرزمينی پناهگاه بازديد
روسيه ملی نمايش بازديد