مسکو

رم سوم

مسکو ٬پايتخت روسيه که هنوز مورخان نميتوانند سن دقيق آن را مشخص کنند در سال ۱۱۴۷
ميلادی ساخته ميشود. مسکو مدرن با جمعيتی بالغ بر ۱۲ميليون از ده شهر بزرگ جهان به
حساب می آيد ٬يک پايتخت فرهنگی توريستی با بيش از ۶۰موزه و ۱۰۰سالن تئاتر. کتابخانه
عمومی مسکو بعد از کتابخانه کنگره ملی امريکا ٬بزرگترين کتابخانه جهان است. خيابان تورسکايا٬
گرانقيمت ترين مرکز خريد نتنها در روسيه بلکه در جهان ميباشد

برنامه ها

هفت روز در مسکو

مسکو و سنت پترزبورگ

مسکو و حلقه طلايی

گشت و گذار

تور شهری

کرملين

موزه جواهرات

ريل آهن مسکو

کليسای سنت باسيل

موزه
هنرهای زيبای پوشکين

موزه پاناروما بورديونو

خيابان آربات

صومعه نووديوچی

سرگييف پوساد

Sergiev Posad

گالری تری تياکف

موزه يادبود فضانوردان

موزه جنگ جهانی دوم

موزه جنگ سرد

شبهای مسکو

تور تئاتر بزرگ